Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ substancji niemetalicznych na właściwości korozyjne powłok galwanicznych

Authors

Wojciech Kasprzak (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ substancji niemetalicznych na właściwości korozyjne powłok galwanicznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.