Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ dodatku materiałów węglowych na parametry pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego

Authors

Agata Jędrzejczyk (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wpływ dodatku materiałów węglowych na parametry pracy akumulatora kwasowo-ołowiowego

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

30.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.