Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza ergonomiczna procesu produkcji w przedsiębiorstwie z branży kamieniarskiej

Authors

Alicja Maciejewska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza ergonomiczna procesu produkcji w przedsiębiorstwie z branży kamieniarskiej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.