Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Hubert Jopek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

hubert.jopek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 02

ORCID

0000-0002-1629-1047

ResearcherID

J-9485-2012

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (34)

Recenzje prac dyplomowych (37)