Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Algorytm pozwalający na oszacowanie częstości uruchomień dla tranzycji reprezentujących procesy biologiczne w stochastycznych sieciach Petriego

Authors

Maciej Ossig (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Algorytm pozwalający na oszacowanie częstości uruchomień dla tranzycji reprezentujących procesy biologiczne w stochastycznych sieciach Petriego

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.11.2020