Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Radom

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

marcin.radom@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 29

ResearcherID

G-9534-2013

ORCID

0000-0002-4174-7069

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS