Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Funkcja tabelaryczna jako konstrukcja programistyczna dla ekspertów dziedzinowych

Authors

Joanna Jakubowska (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Funkcja tabelaryczna jako konstrukcja programistyczna dla ekspertów dziedzinowych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

20.11.2020