Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Funkcja tabelaryczna jako konstrukcja programistyczna dla ekspertów dziedzinowych

Authors

Joanna Jakubowska (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Funkcja tabelaryczna jako konstrukcja programistyczna dla ekspertów dziedzinowych

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

20.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.