Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Symulacja ewakuacji z budynku w środowisku Unity z wykorzystaniem wzorca entity-component-system

Autorzy

Kamil Sagalara (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Symulacja ewakuacji z budynku w środowisku Unity z wykorzystaniem wzorca entity-component-system

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

07.12.2020