Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena przeprowadzonych usprawnień termomodernizacyjnych w budynku użyteczności publicznej

Authors

Magdalena Żołądek (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena przeprowadzonych usprawnień termomodernizacyjnych w budynku użyteczności publicznej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.