Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena przeprowadzonych usprawnień termomodernizacyjnych w budynku użyteczności publicznej

Authors

Magdalena Żołądek (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena przeprowadzonych usprawnień termomodernizacyjnych w budynku użyteczności publicznej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

18.11.2020