Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Małgorzata Basińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

malgorzata.basinska@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 24

ResearcherID

M-1744-2014

ORCID

0000-0001-6180-641X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS