Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Regresja liniowa w analizie statystycznej. Koncept i zastosowaniez użyciem języka Python

Authors

Tomasz Kwapiszewski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Regresja liniowa w analizie statystycznej. Koncept i zastosowaniez użyciem języka Python

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

23.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.