Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Algorytm metaheurystyczny wspomagany sieciami neuronowymi dla problemu komiwojażera

Authors

Jakub Berezowski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Algorytm metaheurystyczny wspomagany sieciami neuronowymi dla problemu komiwojażera

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.12.2020