Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Gradientowe funkcje wypłat dla neurosymbolicznych systemów trenowanych uczeniem ze wzmocnieniem

Authors

Szymon Wolarz (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Gradientowe funkcje wypłat dla neurosymbolicznych systemów trenowanych uczeniem ze wzmocnieniem

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

27.11.2020