Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Algorytmy meta-heurystyczne dla problemu szeregowania zadań na maszynach niezależnych z uwzględnieniem kryterium opóźnienia prac

Authors

Wen Wang (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Algorytmy meta-heurystyczne dla problemu szeregowania zadań na maszynach niezależnych z uwzględnieniem kryterium opóźnienia prac

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

21.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.