Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Maciej Antczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

maciej.antczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 56

ORCID

0000-0002-5320-2023

ResearcherID

F-8152-2014

Google Scholar

oot-NDcAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (3)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (6)

Recenzje prac dyplomowych (22)