Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Krystalizacja poliamidu modyfikowanego nanocząstkami HNT

Authors

Katarzyna Marciniak (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Krystalizacja poliamidu modyfikowanego nanocząstkami HNT

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2021