Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metody uczenia maszynowego dla modelowania wpływu zmienności klimatu na przepływy rzeczne

Authors

Mateusz Norel (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Metody uczenia maszynowego dla modelowania wpływu zmienności klimatu na przepływy rzeczne

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

15.01.2021