Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt ćwiczenia dydaktycznego obrazującego wpływ zmienności wydajności operacji technologicznej na wydajność procesu produkcji

Authors

Paulina Szajnkienig (WIM), Alicja Wróbel (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt ćwiczenia dydaktycznego obrazującego wpływ zmienności wydajności operacji technologicznej na wydajność procesu produkcji

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.