Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wdrożenie systemu kontroli wizyjnej na zautomatyzowanej linii montażowej

Authors

Olga Iwaszkiewicz-Rudoszańska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wdrożenie systemu kontroli wizyjnej na zautomatyzowanej linii montażowej

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.