Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Przemysław Zawadzki

PBN ID

2334232

ResearcherID

M-6044-2014

ORCID

0000-0002-7050-0655

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS