Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni drogi krajowej nr 25 (w obszarze miasta Konina) wraz z projektem jej wzmocnienia

Authors

Iga Gałanik (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni drogi krajowej nr 25 (w obszarze miasta Konina) wraz z projektem jej wzmocnienia

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.