Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Szymon Węgliński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

szymon.weglinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 17

ORCID

0000-0002-0830-8152

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=h-og_oYAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (3)

Rozprawa doktorska