Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Skrócenie czasu realizacji zlecenia w przedsiębiorstwie Trioliet Polska Sp. z o. o.

Authors

Weronika Nowak (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Skrócenie czasu realizacji zlecenia w przedsiębiorstwie Trioliet Polska Sp. z o. o.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.