Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt koncepcyjny układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym w zakładzie przemysłowym - studium przypadku

Authors

Piotr Gąsiorowski (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt koncepcyjny układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym w zakładzie przemysłowym - studium przypadku

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021