Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt koncepcyjny układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym w zakładzie przemysłowym - studium przypadku

Authors

Piotr Gąsiorowski (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt koncepcyjny układu kogeneracyjnego z silnikiem gazowym w zakładzie przemysłowym - studium przypadku

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.