Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Authors

Aleksandra Halczyńska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021