Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ogrzewanie elektryczne i wodne budynku zeroemisyjnego

Authors

Patryk Nowak (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ogrzewanie elektryczne i wodne budynku zeroemisyjnego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021