Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena prędkości fali ultradźwiękowej w połączeniach spawanych

Authors

Mateusz Masłowski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena prędkości fali ultradźwiękowej w połączeniach spawanych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021