Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Kowalczyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

jakub.kowalczyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 48

ResearcherID

N-6249-2014

ORCID

0000-0003-3385-1429

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (34)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS