Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Kowalczyk

PBN ID

2339239

ResearcherID

N-6249-2014

ORCID

0000-0003-3385-1429

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (32)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS