Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt bazy danych do ewidencji błędów produkcyjnych w firmie z branży instalacji grzewczych

Authors

Jakub Zielewicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt bazy danych do ewidencji błędów produkcyjnych w firmie z branży instalacji grzewczych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.