Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ krotności przetwórstwa na właściwości kompozytów poliamidowych

Authors

Dominika Kurcz (WIMiFT), Karolina Dominiak (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ krotności przetwórstwa na właściwości kompozytów poliamidowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2021