Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja usprawnienia przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Alicja Kaliska (WIZ), Julia Chałdaś (WIZ), Paulina Kusiak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja usprawnienia przepływu materiałów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021