Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

agnieszka.stachowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 01

ORCID

0000-0002-1874-9218

ResearcherID

N-6414-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (26)

Książki (4)

Raporty (10)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (101)

Recenzje prac dyplomowych (105)