Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

agnieszka.stachowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 01

ResearcherID

N-6414-2014

ORCID

0000-0002-1874-9218

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (4)

Rozprawa habilitacyjna

Legenda:  Punktacja MNiSW

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)