Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesów organizacji z wykorzystaniem koncepcji Lean Management i narzędzi zarządzania jakością

Authors

Agnieszka Remi (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Doskonalenie procesów organizacji z wykorzystaniem koncepcji Lean Management i narzędzi zarządzania jakością

Language

english

Type

engineering thesis

Date of defense

02.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.