Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja problemów występujących w zakresie organizacji transportu oraz propozycje usprawnień w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Jakub Jasiński (WIZ), Alicja Kurasz (WIZ), Natalia Trzeszczyńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identyfikacja problemów występujących w zakresie organizacji transportu oraz propozycje usprawnień w wybranym przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.