Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja problemów występujących w zakresie organizacji transportu oraz propozycje usprawnień w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Jakub Jasiński (WIZ), Alicja Kurasz (WIZ), Natalia Trzeszczyńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identyfikacja problemów występujących w zakresie organizacji transportu oraz propozycje usprawnień w wybranym przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2021