Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Budowa interferometru Macha - Zehndera z układem piezoelektrycznego przestrajania.

Authors

Mateusz Straszewski (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Construction of the Mach - Zehnder interferometer with a piezoelectric tuning system.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2013