Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza energetyczno-ekonomiczna energochłonnosci budynku mieszkalnego

Authors

Michał Jendrysiak (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza energetyczno-ekonomiczna energochłonnosci budynku mieszkalnego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2021