Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystania narzędzia 8D do rozwiązywania problemów jakościowych w branży motoryzacyjnej

Authors

Katarzyna Cieślak (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wykorzystania narzędzia 8D do rozwiązywania problemów jakościowych w branży motoryzacyjnej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.12.2020