Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ewidencja i analiza kosztów niezgodności w procesie tłoczenia na gorąco

Authors

Milena Gromadzińska-Lawrentif (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ewidencja i analiza kosztów niezgodności w procesie tłoczenia na gorąco

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.12.2020