Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Program for demonstrating and analysis of CSFB and VOLTE voice calls (Program do prezentacji i analizy obsługi połączeń głosowych CSFB i VOLTE)

Authors

Kostiantyn Voloshchuk (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Program for demonstrating and analysis of CSFB and VOLTE voice calls (Program do prezentacji i analizy obsługi połączeń głosowych CSFB i VOLTE)

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

19.11.2020