Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Inteligentna łazienka

Authors

Paweł Kuczyński (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Inteligentna łazienka

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.12.2020