Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza oraz doskonalenie systemu Kaizen 2.0 w przedsiębiorstwie X

Authors

Michał Wrona (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza oraz doskonalenie systemu Kaizen 2.0 w przedsiębiorstwie X

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.06.2020