Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt mechatronicznego urządzenia do pomiaru odkształceń poprzecznych podczas badań właściwości mechanicznych materiałów nieklasycznych

Authors

Grażyna Olszewska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt mechatronicznego urządzenia do pomiaru odkształceń poprzecznych podczas badań właściwości mechanicznych materiałów nieklasycznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.11.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.