Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

grazyna.sypniewska-kaminska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 29

PBN ID

2334253

ResearcherID

H-7709-2014

ORCID

0000-0003-0490-2629

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS