Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

grazyna.sypniewska-kaminska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 29

ORCID

0000-0003-0490-2629

ResearcherID

H-7709-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (23)

Recenzje prac dyplomowych (2)