Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Synteza programów na podstawie opisów w języku naturalnym

Authors

Tomasz Kot (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Synteza programów na podstawie opisów w języku naturalnym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.12.2020