Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Skracanie czasu realizacji zleceń w produkcji wariantowych wyrobów medycznych

Authors

Maria Böhm (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Skracanie czasu realizacji zleceń w produkcji wariantowych wyrobów medycznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.12.2020