Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Algorytm heurystyczny dla problemu mapowania cięć w RNA

Authors

Paweł Kaczmarek (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Algorytm heurystyczny dla problemu mapowania cięć w RNA

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.11.2020