Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie kinetycznych magazynów energii do zmniejszenia strat energii w sieciach dystrybucyjnych ze źródłami wiatrowymi

Authors

Norbert Panas (WARiE)

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wykorzystanie kinetycznych magazynów energii do zmniejszenia strat energii w sieciach dystrybucyjnych ze źródłami wiatrowymi

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

22.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.