Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza klejów do metali w zakresie wytrzymałości na ścinanie i odrywanie

Authors

Wojciech Kapłon (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza porównawcza klejów do metali w zakresie wytrzymałości na ścinanie i odrywanie

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.