Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza klejów do metali w zakresie wytrzymałości na ścinanie i odrywanie

Authors

Wojciech Kapłon (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza porównawcza klejów do metali w zakresie wytrzymałości na ścinanie i odrywanie

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.06.2021