Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w wybranym przedsiębiorstwie branży turystycznej.

Authors

Anna Malinowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w wybranym przedsiębiorstwie branży turystycznej.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.06.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.