Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w wybranym przedsiębiorstwie branży turystycznej.

Authors

Anna Malinowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w wybranym przedsiębiorstwie branży turystycznej.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

07.06.2021