Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza i ocena potrzeb infrastruktury terminalowej w Polsce

Autorzy

Adam Andrzejewski (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analiza i ocena potrzeb infrastruktury terminalowej w Polsce

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

22.06.2021